Kalite Felsefemiz

KALİTE FELSEFEMİZ

  Gürbaşak, Müşterilerin Değişen ve Gelişen, İhtiyaç ve Beklentilerini Çalışanların Aktif Katılımıyla, Kaliteyi Doğal Bir Yaşam Biçimi Haline Getirebilmeyi Amaçlar.

Kalite Sistemini Sürekli İyileştirmeyi, Kalitenin Sürekliliğini Sağlamayı ve Konusunda Liderliği Kabul Eder.

Pazar Payını Arttırıcı Çalışmalar Yapar.
.
Gıda Sektörü ile ilgili yasal mevzuat hükümlerine uymayı, topluma ve müşterilerine karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt eder. Bu kapsamda,


Yasal mevzuatı takip ederiz.
 

Müşteri mevcut ya da olabilecek ihtiyaç, istek ve beklentileri detaylı olarak analiz ederiz ve müşterilerimizin memnuniyetini amaçlarız.

Teknolojik altyapıya önem veririz ve sürekli olarak geliştiririz.

Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi eğitir, bilgilendiririz.

Şirket ve doğal kaynaklarımızın verimli kullanımı için planlı çalışmalar yaparız, israfı belirleyip asgariye indiririz.

Doğal kaynakları kirletmeyiz, kirletilmesine engel oluruz.

Ürünlerimiz ve çalışmalarımızdan kaynaklanacak riskleri belirler, en iyi, planlı işletme uygulamalarıyla, işyerimizin emniyetli , sağlıklı ve çevre açısından güvenli olmasını sağlarız.

Tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi üzerinde anlaştığımız emniyet, sağlık ve çevreyle ilgili temel çalışma göstergelerine karşı sorumlu tutarız ve onları teşvik ederiz.

Ürün kalitesi ve güvenirliği, çevre, iş güvenliği ve sağlık konularında oluşabilecek risklerimizi önceden görebilmek için çalışmalar yaparız ve riskleri asgariye indiririz.

İş süreçlerimizi sürekli olarak gözde geçiririz, geliştirilmesi için programlar yapar ve gerekli kaynağı sağlarız.

Uygulamalarımızı periyodik olarak gözden geçirir, hedefler belirler ve sürekli olarak geliştiririz. Çalışmalarımızda yasal otoritelere, Müşterilerimize ve halkımıza karşı şeffaflığı benimseriz.

Web sitemize Hoşgaldiniz yeni sitemiz ile hizmet veriyoruz.

http://www.gurbasak.com
http://www.gurbasak.com.tr

Çağrı Merkezi: 0090 342 337 93 70
E-Posta: infogurbasak.com
Copyright © 2012 Gürbaşak Tarım Ürünleri